video • 2020

Rai Italia – Solidali d’Italia, Tunisia

Rai Italia – Solidali d’Italia, Mozambico – prima parte

Rai Italia – Solidali d’Italia, Senegal

Rai Italia – Solidali d’Italia, Myanmar

Rai Italia – Solidali d’Italia, Mozambico – seconda parte

Rai Italia – Solidali d’Italia, Giordania

  2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016